Poverty Group vzw

Wat is Armoede?

Omdat armoede nog steeds deel is van onze maatschappij.

Wat is Armoede?

Armoede gaat om niet genoeg geld te hebben om aan de basisbehoeften te voldoen, zoals voedsel, kleding en onderdak.
Armoede is meer, veel meer dan gewoon niet genoeg geld hebben. Het geheel verhaal, eenzaamheid, verlaten worden door ...., geen luisterd oor vinden, onbegrepen worden....

Effecten van armoede

Armoede heeft een negatieve invloed op de levenskwaliteit van de mensen, op hun mogelijkheden en op hun vermogen om volledig deel te nemen aan de maatschappij. Het kan moeilijk zijn om uit de armoedecircuit te breken, omdat armere kinderen waarschijnlijk armere volwassenen worden. 

Geld en schuld

Veel mensen die werken met een laagbetaalde of onzekere arbeid verdienen een loon dat niet voldoende is om de basiskosten voor zichzelf en hun gezinnen te dekken. Anderen zijn afhankelijk van sociale uitkeringen, hetzij omdat zij ouderen, werklozen, verzorgers, eenzame ouder zijn, of een handicap of langdurige ziekte hebben. 

Onderwijs

Opgroeien in armoede kan de toekomst van de mensen beïnvloeden: kinderen die opgroeien in arme gezinnen zullen vroeger en zonder kwalificaties de school verlaten, en met werkloosheid of met lage betaalde banen afnemen - wat betekent dat ze meer kans hebben om arm als volwassenen.

Gezondheid

Mensen die in armoede leven, lopen meer risico op slechte mentale en lichamelijke gezondheid: ze worden vaker ziek en sterven jonger dan mensen die beter zijn. Factoren zoals een onvoldoende dieet, een hoger percentage chronische ziekte, een lager deelname aan sport- en vrijetijdsbesteding en een over het algemeen lagere levenskwaliteit dragen allemaal bij aan lagere gezondheids- en welzijnsniveaus onder mensen die armoede ervaren.

Het team

Voorzitter - Kai Marquardt

Secretaris Regina Vandecasteele

Medewerkster Cindy Thys

Webmaster

Ondervoorzitster - Cindy Verhaegen

Pr manager Jurgen

Medewerkster Sabrina Cabron

Penningmeester - Dubus Rosine

Medewerkster Sharin van besien

Medewerkster Kimberly van Mechelen

Wat mensen ons zeggen ...

Echte verhalen van echte mensen

caret-down caret-up caret-left caret-right
Marc 56j

Waarom ik dit project steun?

Nog niet zolang geleden, zat ik bovenaan de ladder, door onvoorziene wendingen in m’n leven, kwam ik in armoede terecht. Iedereen spreekt over allerlei vangnetten maar daar merkte ik weinig van, overal waar ik om hulp ging vragen, werd negatief gereageerd. Ik had nog een dak boven m’n hoofd, hoe lang nog wou men echter niet horen.

Echte steun kwam van buren en vrienden, zodat ik voorzichtig terug kan timmeren aan een menswaardig leven.

Niet dankzij de gemeente, niet dankzij de overheid, maar dankzij buren, en vrienden.

Daarom steun ik dergelijk privé initiatieven - die daadwerkelijk en zonder allerlei papier getrek en gesleur mensen helpen.

Denk nooit dat zal mij nooit overkomen, dat dacht ik ook niet, daar besliste mijn gezondheid, dokter en vriendin (die na het horen van de diagnose, vertrok) over. Dus ja, kan iedereen van ons overkomen.

Armoede leeft niet alleen in verre landen maar ook hier in uw gemeente/stad, uw straat, naast de deur.

Lieve 45j

Job verliezen; ja het kan sneller dan je verwacht. Terug aan het werk geraken is niet meer zo simpel. Met dank aan mensen zoals ik hier vond, geloof ik terug in een toekomst

Peter 22j

Door met anderen in contact te komen merk je dat je niet alleen bent, niet er alleen voorstaat. Mijn dank naar iedereen voor de hulp.

Blog nieuws

Volg onze blog over activiteiten en planning